UIUI – Un Infant Un Instrument

El projecte Un Infant Un Instrument (UIUI) neix amb la voluntat de garantir a tots els nens i nenes del Baix Penedès la possibilitat de poder tastar i gaudir de la pràctica instrumental a través d’orquestres i bandes.

Sobre el projecte UIUI

A través del projecte Un Infant Un Instrument els nens i nenes entren en contacte amb la música a partir d’una experiència real, viscuda en primera persona i compartida amb els seus companys i companyes.

Per desenvolupar el projecte, es dota a les escoles de primària d’instruments de vent fusta i metall (saxo, clarinet, trompeta i trombó) o d’instruments de corda fregada (violí, viola i violoncel), que els alumnes van aprenent a tocar setmana a setmana a través del conjunt instrumental.

La finalitat del projecte és poder formar una banda de música a l’escola que els permeti fer música junts i participar a l’activitat musical i cultural del municipi i la comarca, generant relacions entre tot l’alumnat del Penedès amb altres entitats culturals i artistes. 

Així doncs, amb el projecte Un Infant Un Instrument no només aprenen a tocar l’instrument, sinó que construeixen una eina creativa que els permet comunicar-se, relacionar-se, cooperar, desenvolupar-se emocionalment…

Pel que fa a la gestió del projecte, es desenvolupa coordinadament entre els mestres de les escoles de primària i el professorat de l’Escola Contrapunt.

Objetius de l’UIUI

Els objectius del projecte els trobem tant en l’àmbit pedagògic com en el social i l’artístic. Alguns d’aquests són: 

 

Objectius socials 

▪ Democratitzar l’accés a la pràctica artística, sovint inaccessible a les famílies amb menors recursos econòmics o culturals. 

▪ Fomentar el respecte mutu, la col·laboració, el debat i la crítica des del prisma musical. 

▪ Augmentar la cohesió del grup classe. 

Objectius artístics 

▪ Aprendre els fonaments musicals bàsics, rítmics, melòdics i musicològics.

▪ Donar l’oportunitat de sentir-se part d’un conjunt instrumental. 

▪ Sensibilitzar i fer gaudir d’una experiència musical plena. La plena consciència artística s’assoleix de manera més intensa quan es posseeix l’habilitat per realitzar-la.

Objectius pedagògics 

▪ Millorar la capacitat de concentració i atenció. 

▪ Fomentar el treball en equip i cooperatiu. 

▪ Reforçar directament o indirecta l’adquisició de competències bàsiques no estrictament artístiques. La música és una expressió artística imbricada necessàriament amb totes les competències bàsiques contemplades en el currículum educatiu.

 

Escoles on es desenvolupa

El projecte va néixer el curs 2012-13 i actualment s’està desenvolupant a 9 escoles de 7 municipis del Penedès: 

  • El Castell (Calafell)
  • Pompeu Fabra (Cunit)
  • Sol Cunit (Cunit)
  • Els Cossetans (Cunit)
  • La Parellada (Santa Oliva) 
  • Els Quatre vents (Sant Jaume)
  • Montanyans (Sant Marçal) 
  • El Castellot (La Múnia) 
  • Teresa Godes i Domenech (La Joncosa)