Context de l’escola

Home / Context de l’escola

Elements històrics i geogràfics

L’Escola de Música Contrapunt neix a finals de la dècada dels 80, fruit de la voluntat d’unes famílies que veuen la necessitat de tenir uns estudis musicals al poble de Llorenç del Penedès i constaten la impossibilitat que sigui de titularitat pública. Així neix l’Associació Escola Contrapunt, que durant més de 30 anys ha mantingut l’Escola amb una gestió directe per part de les persones sòcies, totes elles mares i pares dels alumnes de música de la mateixa escola.

L’Any 2010, amb el tancament de la majoria d’escoles de música petites a causa de la crisi i la baixada d’alumnes que va patir també la mateixa Contrapunt, es decideix optar per un canvi radical de model pedagògic i es decideix també obrir l’Escola als pobles veïns que estan en circumstàncies similars. L’èxit d’aquesta aposta és evident, passant dels 75 alumnes i un sol municipi l’any 2011 als 200 alumnes i 7 municipis l’any 2016.

És en aquest moment quan es fa palès que, amb aquest volum creixent, la figura jurídica de l’Associació ja no pot gestionar de manera directa l’Escola i la majoria dels professors decideixen crear la Contrapunt, Cooperativa de Músics, SCCL. D’aquesta manera la propietat segueix sent de l’Associació però la gestió la fa la Cooperativa. Això comporta un creixement encara més gran i s’arriba als 315 alumnes actuals i la presència a 10 pobles de l’Alt i el Baix Penedès.

Actualment l’Escola Contrapunt compta amb més de 30 formacions grupals, entre les que destaquen diversos combos de joves i adults i una Big Band amb un gran nivell musical. Aquestes formacions són l’eix troncal de l’Escola, que basa el seu model pedagògic en la pràctica conjunta, no només en els conjunts instrumentals, sinó també en les classes d’instrument, que són grupals sempre que és possible.

A banda de la tasca extraescolar, la Contrapunt ha generat durant els últims anys diversos projectes del programa Un Infant, Un Instrument, que es porta a terme en horari lectiu intraescolar a 6 escoles de la comarca i possibilita que actualment uns 1000 nens i nenes del Baix Penedès toquin un instrument de vent o de corda durant el seu pas per l’Escola de Primària.

També, des de l’any 2018, la Contrapunt compta amb una orquestra simfònica de més de 40 músics, entre alumnes, ex-alumnes i altres instrumentistes, que veuen amb aquesta formació una magnífica possibilitat de fer música simfònica sense moure’s de la comarca. La Contra Orquestra té un repertori molt variat que va des de la música de pel·lícules fins a un espectacle amb el grup La Tresca i la Verdesca amb arranjaments fets pels mateixos professors i alumnes de l’Escola.

 

Elements socials

El Baix Penedès és una comarca amb una gran diversitat d’orígens socials, econòmics i culturals de la població. En aquest context, l’escola té una clara vocació de participació en l’entorn comunitari i un caràcter socialitzador que queda palès en la seva activitat i oferta formativa per exemple, el programa Un Infant, Un Instrument (UIUI) té l’objectiu d’apropar l’aprenentatge i la pràctica d’un instrument a les escoles de primària dins les hores de música que s’hi imparteixen. A través de l’activitat musical i educativa, es vol facilitar i promoure l’accés i la participació cultural a tota la població i contribuir a la cohesió social.

Elements de context educatiu

L’escola té la voluntat de teixir complicitats amb el territori i això implica que hi ha contacte i col·laboració amb les escoles d’educació primària i amb altres agents culturals (biblioteques i centres cívics, locals, entitats del món del cant coral…).

En definitiva, l’escola vol ser present al territori i formar part de la xarxa de centres promotors d’activitat ciutadana, associativa i cultural.